Sản phẩm

Bột màu hữu cơ bao gồm các hợp chất hóa học phản ánh bước sóng xác định của ánh sáng nhìn thấy cung cấp trong các kết thúc đầy màu sắc. Những công việc bằng cách thay đổi màu sắc của phản ánh / ánh sáng truyền qua do sử dụng bước sóng chọn lọc hấp thụ và tìm cho màu của nhựa, vải, sơn, mực in, thực phẩm, mỹ phẩm.

Một số thuộc tính của nó bao gồm nhiệt độ ổn định cao, độc tính, sức mạnh tinting, nhuộm và phân tán. Khác hơn ,kháng kiềm và axit cũng như cho các phản ứng giữa các sắc tố.

ứng dụng: Bột màu Pigment thấy phù hợp để pha chế và sử dụng với –

Màu mực in – Nhựa plastic – Cao su – Phân bón, …

Chuyển lên trên