INORGANIC PIGMENTS

CƯỜNG ĐỘ MÀU CAO, TAN/PHÂN TÁN TRONG NƯỚC, KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT VÀ ĐỘ BỀN CAO,…
ỨNG DỤNG: NHỰA, SƠN NƯỚC, CAO SU, … VÀ TẠO MÀU TRONG CÔNG NGHIỆP KHÁC.
Chuyển lên trên