ORGANIC PIGMENTS

ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MỰC IN (PRINTING INKS), SƠN (PAINTS), NHỰA (PLASTICS), TEXTILES, … VÀ TẠO MÀU CHO CÁC NGHÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC

Chuyển lên trên