BASIC DYES

NONAME OF PRODUCT
1BASIC AURAMINE O
2ACID METANIL YELLOW
3METHYLENE BLUE 2B
4BASIC METHYL VIOLET
5BASIC METHYL VIOLET (SALT FREE)
6BASIC METHYL VIOLET LIQUID
7CRYSTAL VIOLET LIQUID
8ETHYL VIOLET LIQUID
9VICTORIA BLUE LIQUID (B)
10MALACHITE GREEN LIQUID
11DIAMOND GREEN (BRILLIANT GREEN)
12MAGENTA
13BISMARK BROWN
14BASIC CRYSOIDINE Y
15BASIC CRYSOIDINE Y LIQUID
16BASIC CRYSOIDINE BASE
17BASIC CRYSOIDINE R

VUI LÒNG LIÊN HỆ

0988 061 426 MR THẠCH

Chuyển lên trên