PHTHALOCYANINE PIGMENTS

MÀU HỮU CƠ CÓ NỒNG ĐỘ CAO, DỄ PHÂN TÁN,TÍNH CHỊU DUNG MÔI TỐT, TÍNH CHỊU SÁNG VÀ CHỊU NHIỆT ĐỘ RẤT TỐT.
ỨNG DỤNG : MỰC IN, NHỰA, CAO SU, SƠN, EVA,… VÀ TẠO MÀU TRONG CÔNG NGHIỆP KHÁC
QUY CÁCH: 10 – 25 KG/BAO
Chuyển lên trên