Công ty chúng tôi luôn tuyển nhân viên trẻ có năng lực và nhiệt tình làm việc tại Phúc An Khang.


     VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG                    THÔNG TIN                                  ĐỊA ĐIỂM         NGÀY HẾT HẠN     


NV VP - KẾ TOÁN                                   QTKD, KINH TẾ, KẾ TOÁN,...                                  TP.HCM                  30/10/2015


NV KINH DOANH                                    QTKD, KINH TẾ, KINH TẾ,...                                   TP.HCM                  30/10/2015


NV LOGISTICS                                        QTKD, KINH TẾ, KINH TẾ,...                                  T P.HCM                  hết hạn!


NV GIAO NHẬN                                                        N/A                                                             TP.HCM                   hết hạn!