Disperse dyes - Pigments

Giá : Liên hệ

Thông tin Sản phẩm

Thuốc nhuộm phân tán thích hợp cho sợi Polyester. Chọn Thuốc nhuộm phân tán có thể được áp dụng trên một sợi Nylon Acetate cũng.

Thuốc nhuộm phân tán được đặc trưng bởi sự phân tán xuất sắc một tốt tất cả các thuộc tính độ bền vòng. Thuốc nhuộm phân tán phạm vi bao gồm sản phẩm có mức độ khác nhau của sự thăng hoa bền màu và lựa chọn vì thế rộng cho nhuộm và in ấn theo yêu cầu cụ thể cho sự thăng hoa bền màu.

h1.png

h2.png

Sản phẩm cùng loại
web design magazines

Bột màu hữu cơ - Organic pigments
Giá: liên hệ

web design magazines

Bột màu vô cơ - Inorganic Pigments
Giá: liên hệ

web design magazines

Acid dyes - Pigments
Giá: liên hệ

Xem thêm